مجموعۀ ده کتاب جدید

734,300 تومان


مجموعۀ ده کتاب‌ جدید سال ۱۴۰۱ ترجمان؛ شامل کتاب‌های:

  • دوراندیشی
  • گریزی از شکست نیست
  • چگونه تغییر کنیم؟
  • عادت‌های خوب، عادت‌های بد
  • وراجی
  • شادکامی
  • مسافر، برج، کرم
  • نظریه‌ای دربارهٔ شغل‌های مزخرف
  • خوب گوش‌ نمی‌دهی
  • ده باور بی‌اساس علم مدرن