فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۲۵

128,000 تومان

 

پروندۀ این شماره از مجلۀ ترجمان:

در دام تعارض

چگونه تعارض‌های ویرانگر را به اختلافاتی سازنده تبدیل کنیم؟

 

مشاهدۀ فهرست این شماره از فصلنامه

 

شناسه محصول: TAF25 دسته: برچسب: