مجموعه فصلنامه‌های ترجمان، شماره‌های ۱۱ تا ۱۶

240,000 تومان 216,000 تومان

 

شامل فصلنامه‌های:

  • شماره یازدهم (تابستان ۱۳۹۸)
  • شماره دوازدهم (پاییز ۱۳۹۸)
  • شماره سیزدهم (زمستان ۱۳۹۸)
  • شماره چهاردهم (بهار ۱۳۹۹)
  • شماره پانزدهم (تابستان ۱۳۹۹)
  • شماره شانزدهم (پاییز ۱۳۹۹)

 

شناسه محصول: TAFB1115-1 دسته: ,