مجموعه فصلنامه‌های ترجمان، شماره‌های ۱ تا ۱۷

928,000 تومان 723,000 تومان

 

شامل فصلنامه‌های:

 • شماره اول (پاییز ۱۳۹۵)
 • شماره دوم (زمستان ۱۳۹۵)
 • شماره سوم (بهار ۱۳۹۶)
 • شماره چهارم (تابستان ۱۳۹۶)
 • شماره پنجم (پاییز ۱۳۹۶)
 • شماره ششم (زمستان ۱۳۹۶)
 • شماره هفتم (تابستان ۱۳۹۷)
 • شماره هشتم (پاییز ۱۳۹۷)
 • شماره نهم (زمستان ۱۳۹۷)
 • شماره دهم (بهار ۱۳۹۸)
 • شماره یازدهم (تابستان ۱۳۹۸)
 • شماره دوازدهم (پاییز ۱۳۹۸)
 • شماره سیزدهم (زمستان ۱۳۹۸)
 • شماره چهاردهم (بهار ۱۳۹۹)
 • شماره پانزدهم (تابستان ۱۳۹۹)
 • شماره شانزدهم (پاییز ۱۳۹۹)
 • شماره هفدهم (زمستان ۱۳۹۹)

 

موجود در انبار

شناسه محصول: taf117 دسته: , برچسب: