اشتراک ۴ شماره‌ای فصلنامه ترجمان

140,000 تومان 119,000 تومان برای ۱ سال

 

اشتراک فصلنامه ترجمان علوم انسانی

  • شماره ۱۰ فصلنامه ترجمان (فروردین ماه ۱۳۹۸)
  • شماره ۱۱ فصلنامه ترجمان (تیر ماه ۱۳۹۸)
  • شماره ۱۲ فصلنامه ترجمان (مهر ماه ۱۳۹۸)
  • شماره ۱۳ فصلنامه ترجمان (دی ماه ۱۳۹۸)

مشاهده گزیده مطالب آخرین فصلنامه منتشر شده ترجمان (شماره ۹)

اشتراک ۴ شماره‌ای فصلنامه ترجمان

140,000 تومان 119,000 تومان برای ۱ سال

شناسه محصول: TAFSubs4 دسته: