مجموعۀ کتاب‌های “خواندن”

123,000 تومان 110,700 تومان

 

شامل کتاب‌های:

  • اعترافات یک کتاب‌خوان معمولی
  • چگونه دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟
  • چگونه مرور کتاب بنویسیم؟
  • قدرت خواندن، از سقراط تا توییتر
  • لذت خواندن در عصر حواس‌پرتی

 

دسته: