مجموعه کتاب‌های “فلسفه” (شامل شش جلد کتاب)

275,200 تومان 247,700 تومان


شامل کتاب‌های:

  • فلسفه در سرزمین نبوت
  • فلسفۀ تحلیلی چیست؟
  • درآمدی بر متافلسفه
  • جستارهایی دربارۀ عقلانیت
  • جان دادن در راه ایده‌ها
  • سلطنت ترس
شناسه محصول: 1004-1 دسته: