راهنمای خواندن “عناصر فلسفه حق” هگل (چاپ دوم)

34,000 تومان 32,300 تومان

 

عناصر فلسفۀ حق هگل متنی است عالی که هر کسی در قلمرو اندیشۀ هگل تازه‌وارد باشد باید با آن دست و پنجه نرم کند. این اثر یکی از آثار کلاسیک نظریۀ سیاسی غرب است و در میان آثار هگل هم فهمیدنی‌تر از بسیاری آثار دیگر است، اما همچنین نمایانگر بلوغ نظام فلسفی او در عقلانی‌ترین و واضح‌ترین صورت بیانِ مطلب است. فلسفۀ حق در وهلۀ نخست اثری است در حیطۀ نظریۀ سیاسیِ هنجاری: هگل می‌کوشد توجیه کند که چگونه نهادها و قوانین دولت باید نظم و سامان گیرند تا دولت عقلانی شود. کتاب حاضر نقشۀ راهنمایی است برای خواندن این اثر مهم و دشوار که، پس از طرح زمینه‌های تاریخی و مفهومی بحث، مروری بر درون‌مایه‌های اصلی کتاب می‌کند و سپس محتوای کتاب را بند به بند توضیح می‌دهد. در پایان، فصلی نیز دربارۀ تفسیرها و تأثیرهای این کتاب آمده است.

 

مطالعه‌ی خلاصه‌ای از کتاب

 

موجود در انبار