آرشیو نویسنده: ترجمان علوم انسانی

آزمون تست ترجمه برای سایت

با سلام داوطلب گرامی. سه فایل در ادامه مشاهده می‌کنید که یکی مربوط به آزمون ترجمه، یکی مربوط به اصول نگارش مؤسسۀ ترجمان و آخری دربارۀ راهنمای دستور خط و نشانه‌گذاری است. برای پاسخ درست آزمون بهتر است دو فایل راهنما را مطالعه کنید و سپس سراغ فایل آزمون بروید. آزمون ترجمه   اصول نگارش […]