تخفیف‌های روزانههمه‌ی تخفیف‌ها

-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ‌ ۲

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۸

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
-۳۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۹۱,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۴

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۷

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان

پرفروش‌ترین‌ها

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۹

۲۰,۰۰۰ تومان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

مجموعه‌ها

چرا کار میکنیم؟

۱۵,۰۰۰ تومان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
۱۷,۰۰۰ تومان

جدیدترین کتاب‌ها

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

انقلاب

شکست هژمونی

۱۵,۰۰۰ تومان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمانمشاهده‌ی همه

-۳۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
۱۳۰,۰۰۰ تومان ۹۱,۰۰۰ تومان
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۹

۲۰,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۸

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۷

۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
-۲۰%
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

فصلنامه‌های ترجمان

فصلنامۀ ترجمان، شمارۀ ۶

۱۵,۰۰۰ تومان ۱۲,۰۰۰ تومان